Välkommen till TEIES.

TEIES representerar Trace Elements Inc. i Spanien.

Trace Elements, Inc. är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som under konceptet ”Balancing Body Chemistry” förser läkare och terapeuter med dels högklassiga hårmineralanalyser samt specialdesignade näringstillskott.

Grundaren av Trace Elements, Inc., Dr David L. Watts är internationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen, och anlitas som föredragshållare över hela värden. Dr. Watts internationella storhet ger ytterligare garanti för Trace Elements högt ställda kvalitetskrav.

Dr. Watts har arbetat kliniskt med näringsämnen i mer än 20 år. Under det senaste 18 åren har hans forskning fokuserats på studier av vävnadsmineralmönster i mänskligt hår. Genom studier av mer än 2000 analyser har han klarlagt förhållandet mellan mineraler, vitaminer och de neuroendokrina systemet. Han har vidare kategoriserat vitaminer, mineraler, örter, födoämnen, vatten och mediciner i specifika kategorier beroende på deras metaboliska effekt. Hans forskning har lett till utvecklandet av individuella mineralmönster associerade med olika sjukdomssymptom, metaboliska typer samt även psykologiska kännetecken.

Dr. Watts har publicerat mer än 50 vetenskapliga artiklar. Han arbetar idag som forskningschef på Trace Elements Inc.som idag är världsledande när det gäller ”Balancing Body Chemistry” och finns representerade i mer än 46 länder.